Адрес:

гр. София

ул."Лъвски рид" No14

 

Телефони за връзка:

+359 2 869 17 49

+359 888 709 199